Starterbegeleiding

Profit  >  Starterbegeleiding

Het starten van een onderneming begint met een gedegen ondernemingsplan dat inzicht geeft in de financiële haalbaarheid van uw startende onderneming. Hummeling Financieel Management stelt samen met u de financiële aspecten op zoals een kostprijsberekening, meerjaren begroting en liquiditeitsbegroting. Daarnaast begeleiden wij u bij het opzetten van uw financiële administratie, fiscale zaken, automatisering en geven bedrijfseconomische adviezen. Gedurende de eerste jaren van uw startende onderneming monitoren wij met u de financiële situatie en adviseren over gewenste aanpassingen in uw financieel beleid.