Financiële dienstverlening

Non-profit  >  Financiële dienstverlening

De dienstverlening van Hummeling Financieel Management bestaat onder andere uit:

  • Het voeren van de financiële administratie;
  • Het opstellen van de (meerjaren)begroting;
  • Het opstellen van tussentijdse managementinformatie (zoals kwartaalcijfers). U kunt hierdoor - indien nodig - tijdig bijsturen;
  • Het samenstellen van de jaarrekening;
  • Het opstellen van een pre-audit dossier ten behoeve van de accountantscontrole. Uw accountant kan hierdoor efficiënter controleren, waardoor u op de accountantskosten kunt besparen.